Imperativ: Câu cầu khiến (A1)

Hãy tưởng tượng bạn đang gặp một đứa bạn ở bên kia đường, bạn muốn gọi nó sang nói chuyện. Hãy dùng câu cầu khiến „Komm!“, hay còn được gọi với cái tên mệnh lệnh cách.

„Komm!“ là câu cầu khiến với ngôi thứ 2 số ít “du“. Nhưng nếu bạn gặp 1 nhóm bạn ở bên kia đường và bạn muốn gọi tất cả tụi nó sang, bạn phải dùng câu cầu khiến với số nhiều, cụ thể ở đây là ngôi thứ 2 số nhiều “ihr“: „Kommt!“

Với ngôi lịch sự Sie, ko phân biệt số ít hay số nhiều, bạn hãy dùng: Bitte kommen Sie!

Đọc thêm:

Imperativ: Câu cầu khiến

Đó là sơ bộ về Imperativ, một dạng câu dùng để yêu cầu, ra lệnh hay cầu khẩn ai làm việc gì đó. Nó chỉ được áp dụng cho 3 ngôi du (bạn), ihr (các bạn) và Sie (Ngài hoặc các Ngài) với công thức như sau:

Bước 1:

Bạn định dùng Imperativ cho ngôi nào thì hãy chia động từ cần dùng theo ngôi ấy (VD: Định dùng Imperativ với động từ geben cho ngôi du thì chia geben ở thì hiện tại theo ngôi du)

Bước 2:

Với ngôi du

Bỏ -st ở động từ vừa chia đi.

geben -> Chia ở ngôi du -> gibst -> Bỏ -st -> Lấy phần còn lại: gib

gehen -> Chia ở ngôi du -> gehst -> Bỏ -st -> Lấy phần còn lại: geh

 • Gib mir dein Buch! (Gibst) (Đưa tôi quyển sách!)
 • Geh jetzt! (Gehst) (Đi ngay bây giờ đi!)
Để làm giảm tính ra lệnh trong câu nói hoặc để nghe lịch sự hơn, bạn có thể thêm -e vào sau Imperativ (Chỉ áp dụng với các động từ có Imperativ không bị biến âm)
 • Gehe jetzt. (Đi ngay bây giờ đi.)
 • Frage bitte! (Xin mời hỏi!)
 • Höre! (Nghe kìa!)

Tuy nhiên không bao giờ thêm -e với Imperativ bị biến âm như:

 • Gibe! Cách dùng đúng: Gib!
 • Hilfe! Cách dùng đúng: Hilf!
 • Triffe! Cách dùng đúng: Triff!
 • Nimme! Cách dùng đúng: Nimm!
Nhưng nếu gốc động từ (Verbstamm) kết thúc bằng –d, -t, -n thì Imperativ luôn luôn bắt buộc phải thêm -e

VD: baden, warten, lernen …

 • Bade jetzt!
 • Warte noch 30 Minuten!
 • Lerne Deutsch!
Nếu sau khi chia động từ ở ngôi du, xuất hiện Umlaut -> Bạn hãy bỏ Umlaut luôn
 • Schlaf gut! (Schläfst) (Ngủ ngon!)
 • Lauf! (Läufst) (Chạy đi!)
 • Fahr schnell! (Fährst) (Lái nhanh lên!)
Một số ngoại lệ
 • Lesen-> liest -> Lies! (Chỉ bỏ -t)
 • Vergessen -> vergisst -> Vergiss! (Chỉ bỏ -t)
Với những động từ nguyên mẫu kết thúc bằng –eln hoặc –ern thì luôn dùng dạng chia động từ cho ngôi ich để sử dụng trong Imperativ với ngôi du

Erinnern -> erinnere (chia với ngôi ich) ->  Lấy để sử dụng luôn trong Imperativ với ngôi du:

 • Erinnere dich daran! (Hãy nhớ lấy điều đó)

Entwickeln -> entwickle (chia với ngôi ich) -> Lấy để sử dụng luôn trong Imperativ với ngôi du:

 • Entwickle deine Idee! (Hãy phát triển ý tưởng của bạn đi)

Với ngôi ihr

Lấy luôn dạng chia động từ ở thì hiện tại với ngôi ihr để dùng trong Imperativ.

VD: gehen-> Chia ở ngôi ihr -> geht -> Lấy dùng luôn trong Imperativ: Geht!

 • Geht ins Bett! (Một người mẹ đang bắt NHỮNG đứa con đi ngủ chẳng hạn)

VD: sprechen-> Chia ở ngôi ihr -> sprecht -> Lấy dùng luôn trong Imperativ: Sprecht!

 • Sprecht langsam! (Các bạn nói chậm thôi!)

Với ngôi lịch sự Sie

Đơn giản nhất, chỉ cần lấy động từ nguyên mẫu + Sie.
 • Lösen Sie diese Aufgabe!
 • Fahren Sie sicher!

Một số lưu ý

Thêm bitte vào bất kỳ cách dùng với ngôi nào, đặc biệt là ngôi Sie để càng làm tăng thêm sự lịch sự trong khi yêu cầu hoặc làm mềm mỏng mệnh lệnh đi.
 • Gib mir bitte dein Buch.
 • Sprecht langsam bitte!
 • Bitte kommen Sie mit mir.
Có 3 động từ bất quy tắc trong Imperativ

Bảng chia Imperativ

Fotoquelle: Ich liebe Deutsch

Mình luôn mong muốn nhận được bình luận cũng như chia sẻ của các bạn và rất cảm ơn những like và share của mọi người trong suốt thời gian qua. Các bạn có thể trực tiếp phản hồi bài viết đến mình thông qua các nút chức năng trên blog hoặc qua bài viết trên page nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

https://www.facebook.com/DatTranDeutsch/posts/1873453662921688

CHIA SẺ VÀ LIKE BÀI VIẾT TRÊN

Tác giả

Các bình luận

 1. Gam 28 Tháng Sáu, 2018 Trả lời
  • Dat Tran 28 Tháng Sáu, 2018
 2. Nghi 3 Tháng Tám, 2018 Trả lời
  • Dat Tran 3 Tháng Tám, 2018

Bình luận của bạn

Nhận tài liệu tiếng Đức
miễn phí