Hiện E-Book “Ôn thi tiếng Đức Goethe B1” đang có những kỹ năng sau: