DatTranDeutsch.com

Materialien zum Deutschlernen

Ebook, Skript, Grammatik-Bücher

Các tài liệu tiếng đức

Tài liệu ngữ pháp A1

Serie ngữ pháp „Deutsch aber Hallo!“ với những bài tập ngữ pháp ngắn gọn và đơn giản ở cấp độ A1 (chia động từ, danh từ và quán từ, câu hỏi W-Fragen, câu hỏi Ja/Nein, động từ tách và không tách …)

Tài liệu ngữ pháp B1

Serie ngữ pháp „Deutsch aber Hallo!“ với những bài tập ngữ pháp ngắn gọn và đơn giản ở cấp độ B1 (Genitiv, N-Deklination, câu quan hệ, bị động …)

Tài liệu ngữ pháp C1

Serie ngữ pháp „Deutsch aber Hallo!“ với những bài tập ngữ pháp ngắn gọn và đơn giản ở cấp độ C1 (Vorgangspassiv và Zustandspassiv, Nomen-Verb-Verbindungen, Konjunktiv I, Nominalisierung – Verbalisierung …)

Tài liệu từ vựng A2

Danh sách từ vựng cần thiết cho kỳ thi A2. Gồm các từ vựng kèm ví dụ cụ thể do viện Goethe biên soạn cho các chủ đề Berufe, Familienmitglieder, Familienstand, Farben, Himmelsrichtungen, Jahreszeiten, Monate, Tageszeiten …

[Dat Tran Deutsch] Ebook 1

Đây là một cuốn Ebook do mình biên soạn nhằm giới thiệu chi tiết về phần động từ/tính từ đi kèm giới từ và các cụm từ Da-/Wo- với rất nhiều ví dụ cụ thể. Nếu thành thạo mảng này, bạn sẽ không chỉ nắm vững ngữ pháp mà còn có thể cải thiện kỹ năng viết rất nhiều nhờ lượng từ vựng phong phú từ các sự kết hợp động từ/tính từ với giới từ đó.

[Dat Tran Deutsch] Ebook 3

Đối với các lớp học tiếng ở Đức thì việc yêu cầu một bài thuyết trình cuối khóa khá thường xuyên diễn ra. Việc chọn chủ đề nào để thuyết trình cũng là một việc thú vị. Trong trường hợp chỉ có một mình bạn là người Việt Nam trong lớp thì chủ đề „Việt Nam“ là một lựa chọn không hề tồi để bạn có thể giới thiệu quê hương với bạn bè quốc tế. Do đó mình gửi đến bạn một bài thuyết trình cơ bản về Việt Nam bằng Powerpoint để bạn có thể tải về, chỉnh sửa tùy ý và có thể sử dụng trong tương lai khi cần.

Tài liệu thuyết trình mẫu

Tài liệu những mẫu câu cơ bản để dẫn dắt một bài thuyết trình của viện Goethe biên soạn.

Tài liệu Grammatik A1

Một tài liệu tổng hợp ngữ pháp Grammatikübersicht của Menschen rất ngắn gọn và súc tích dành cho trình độ A1.

Tài liệu Grammatik B1

Một tài liệu tổng hợp ngữ pháp Grammatikübersicht của Menschen rất ngắn gọn và súc tích dành cho trình độ B1.

Tài liệu Grammatik C1

Một tài liệu tổng hợp ngữ pháp Grammatikübersicht - Sicher rất ngắn gọn và súc tích dành cho trình độ C1.

Tài liệu ngữ pháp tổng hợp

Một tài liệu của Emperus 62 trang rất chi tiết và dễ hiểu dành cho mọi trình độ. Đề cập đến hầu hết các mảng ngữ pháp quan trọng trong tiếng Đức như động từ, danh từ, tính từ, giới từ, cấu trúc câu, các bảng cần nhớ …

Tài liệu về động từ bất quy tắc

Danh sách những động từ tiếng Đức bất quy tắc quan trọng nhất kèm theo cách chia ở thì hiện tại, thì quá khứ Perfekt và thì quá khứ Präteritum.

Tài liệu về APS

Một số tài liệu phục vụ phỏng vấn APS.

Sage und Schreibe

Một cuốn sách luyện từ vựng căn bản dành cho trình độ từ A1 đến A2.

Tài liệu ngữ pháp A2

Serie ngữ pháp „Deutsch aber Hallo!“ với những bài tập ngữ pháp ngắn gọn và đơn giản ở cấp độ A2 (So sánh hơn, Präteritum, câu phụ, Futur I, Konjuktiv II, chia đuôi tính từ …)

Tài liệu ngữ pháp B2

Serie ngữ pháp „Deutsch aber Hallo!“ với những bài tập ngữ pháp ngắn gọn và đơn giản ở cấp độ B2 (Trật tự từ trong câu, giới từ, Infinitivsätze …)

Tài liệu từ vựng A1

Danh sách từ vựng cần thiết cho kỳ thi A1 (bắt đầu từ trang 78). Gồm các từ vựng kèm ví dụ cụ thể do viện Goethe biên soạn cho các chủ đề số đếm, ngày, tháng, mùa, giờ giấc, đơn vị đo lường, tên nước, quốc tịch, màu sắc, phương hướng …

Tài liệu từ vựng B1

Danh sách từ vựng cần thiết cho kỳ thi B1. Gồm các từ vựng kèm ví dụ cụ thể do viện Goethe biên soạn.

[Dat Tran Deutsch] Ebook 2

Một cuốn Ebook khác được mình soạn theo phương pháp học ngoại ngữ của người Do Thái. Người Do Thái học ngoại ngữ bằng cách lồng ghép các cụm từ ngoại ngữ mà họ cần học vào trong những câu tiếng Do Thái họ sử dụng hàng ngày. Cuốn Ebook này cũng tương tự, mình sẽ viết về chủ đề "10 nguyên lý của Kinh tế học" bằng tiếng Việt nhưng kết hợp lồng ghép các cụm từ tiếng Đức bên trong.

[Dat Tran Deutsch] Ebook 4

Seminar là một Modul rất quan trọng và xuất hiện trong hầu hết mọi ngành học ở mọi Uni bên Đức. Bởi vì hình thức này dường như vẫn chưa phổ biến lắm trong các trường đại học ở Việt Nam nên mình đã giới thiệu một số kinh nghiệm làm Seminar trong Uni trong một bài viết trên blog. Ở đây là một tài liệu cá nhân do chính mình làm Seminar để bạn có thể tải về tham khảo.

Tài liệu các cụm danh-động từ

Tài liệu tổng hợp của „Deutsch aber Hallo!“ dành cho các cụm danh-động từ cố định luôn dùng kèm với nhau như Sport treiben, Antrag stellen, Entscheidung treffen, Gedanken machen, auf die Idee kommen, zur Verfügung stellen/stehen ...

Tài liệu các bài nói mẫu B1

Tác giả đã làm rất chi tiết cho mỗi chủ đề thuyết trình của Teil 2 trong kỳ thi nói B1 gồm gần 30 chủ đề như: Leben auf dem Land oder in der Stadt, Einkaufen im Internet, Kinder und Fernsehen, Luft Verschmutzung, Sport treiben ...

Tài liệu Grammatik A2

Một tài liệu tổng hợp ngữ pháp Grammatikübersicht của Menschen rất ngắn gọn và súc tích dành cho trình độ A2.

Tài liệu Grammatik B2

Một tài liệu tổng hợp ngữ pháp Grammatikübersicht - Sicher rất ngắn gọn và súc tích dành cho trình độ B2.

Tài liệu thi nói B1

Bao gồm hướng dẫn và những cấu trúc mẫu câu điển hình nhất cho cả 3 phần Teil 1 + 2 +3

Tài liệu Bachelorarbeit

Bao gồm bản đề cương cho luận văn tốt nghiệp + 1 bài luận văn tốt nghiệp Bachelorarbeit + 1 bài thuyết trình tốt nghiệp Bachelorarbeit của mình.

Sổ tay ngữ pháp tóm tắt

Sổ tay ngữ pháp Deutsch Kompakt của nhà xuất bản Hueber gồm tất cả những kiến thức tóm tắt về động từ, danh từ, tính từ, đại từ, giới từ ... Ngoài ra còn có hơn 40 bài Test với đáp án đi kèm mỗi dạng ngữ pháp sẽ giúp bạn ôn lại nhanh nhất các kiến thức về ngữ pháp mà không mất quá nhiều thời gian tra cứu.

Wortschatz & Grammatik B2

Tổng hợp các từ vựng B2 theo từng chủ đề kèm theo bài tập.

Bạn muốn nhận toàn bộ các tài liệu?

Chỉ cần nhập Email của bạn, sau đó click nút “Nhận tài liệu” và chờ 10 giây nhé ^^