Chứng chỉ B1 chưa là gì cả, chỉ là tấm vé để bạn sang đây. DSH hay TestDaF chưa là gì cả, chỉ là nấc thang để bạn tiến vào Đại học. Nhưng ngay sau đó, bạn sẽ phải đối mặt với các tiết học trên giảng đường, nơi mà các giáo sư sẽ nói rất nhanh, đối xử hoàn toàn công bằng giữa sinh viên Đức và sinh viên nước ngoài, không có sự thông cảm nói chậm hay nói rõ để bạn theo kịp như khi còn học tiếng.

Một khó khăn nữa số tín chỉ tối thiểu quy định phải đạt được cho từng kỳ.

Bạn cần phải hỏi Prüfungsamt của trường bạn ngay từ ngày đầu nhập học về điều này. Nhiều trường có quy định điều này, nhiều trường không, ngay cả trong 1 trường cũng có ngành quy định, ngành không quy định nên bạn phải hỏi cho rõ từ đầu để xác định mục tiêu ít nhất là phải vượt quá số tín chỉ ECTS (European Credit Transfer System) tối thiểu đó.

Nếu không bạn sẽ bị Exmatrikulation khỏi ngành đó và sẽ không được học lại ngành đó trên toàn nước Đức nữa.

Đối với có những ngành không yêu cầu số tín chỉ tối thiểu thì bạn cũng sẽ gặp rắc rối với Sở ngoại kiều khi đi gia hạn mà đạt được quá ít số tín chỉ.

Ngoài ra, hỏi về vấn đề được thi lại bao nhiều lần tối đa cho mỗi môn cũng là một điều cần thiết vì mỗi trường lại có quy định khác nhau. Lấy ví dụ ở trường mình là lần thi đầu tiên cho free, lần thứ 2 mới tính là lần thi chính thức, sau đó được phép thi lại thêm 2 lần nữa. Như vậy, tổng cộng tối đa là 4 lần cho 1 môn.

Để vượt qua những khó khăn ban đầu đó, phần này sẽ là nơi mình chia sẻ các kiến thức môn học trong Uni cũng như các kinh nghiệm cá nhân để bạn làm quen với Vorlesung, Übung, Seminar, Klausur hay Abschlussarbeit. Để vào các chuyên mục, bạn hãy bấm vào nút dưới đây: