Ngữ Pháp Tiếng Đức Trình Độ C1

Konjunktiv 2 là gì? – Tổng hợp đầy đủ những điều cần biết về thể giả định Konjunktiv 2 (B1, B2, C1)

Giới thiệu bài viết tổng hợp đầy đủ về cách xây dựng cũng như cách sử dụng thể giả định Konjunktiv 2 trong tiếng Đức.
Sách "Bài tập ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu" chính thức được phát hành!TÌM HIỂU