Ngữ Pháp Tiếng Đức Trình Độ C1

Konjunktiv 2 là gì? – Tổng hợp đầy đủ những điều cần biết về thể giả định Konjunktiv 2 (B1, B2, C1)

Giới thiệu bài viết tổng hợp đầy đủ về cách xây dựng cũng như cách sử dụng thể giả định Konjunktiv 2 trong tiếng Đức.
E-Book "Ôn thi Goethe B1 - Kỹ năng Viết"MUA E-BOOK