Ngữ Pháp Tiếng Đức Trình Độ A2

40 cụm danh – động từ (Nomen-Verb-Verbindungen) quan trọng trong tiếng Đức

Để tìm hiểu về cụm danh - động từ trong tiếng Đức (được gọi là Nomen-Verb-Verbindungen hoặc Funktionsverbgefüge), trước hết chúng ta sẽ cần trả lời câu hỏi: Cụm …

Từ vựng tiếng Đức – Tổng hợp một số tài liệu tự học (A1, A2, B1, B2)

Từ vựng luôn là mảng tối quan trọng khi học bất kỳ ngoại ngữ nào chứ không chỉ riêng tiếng Đức. Nhưng làm sao để học từ vựng một …
Sách "Bài tập ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu" chính thức được phát hành!TÌM HIỂU