💡 Cách truy cập nhanh E-Book qua Google Drive

Trước hết bạn cần cài đặt app Drive trên điện thoại, sau đó bạn mở lại email cấp quyền truy cập từ hòm thư gmail và click nút Mở.

Chọn dấu ba chấm ở góc trên bên phải.

Sau đó chọn Thêm lối tắt vào Drive.

Tiếp theo chọn thư mục bạn muốn lưu E-Book và chọn nút Thêm để lưu E-Book vào thư mục đó.

Truy cập app/web Drive để vào lại tài khoản Google Drive của bạn. E-Book sẽ nằm trong thư mục mà bạn vừa thêm. Mở lại E-Book để đọc bình thường.

💡 Cách đọc E-Book không cần mạng Internet (áp dụng với điện thoại)

Vào lại app Drive trên điện thoại, vào mục Tệp để tìm và truy cập E-Book. Sau đó chọn dấu ba chấm ở góc trên bên phải rồi chọn Cho phép sử dụng khi không có mạng.

Kiểm tra lại, nếu hiện nút xanh như ảnh thì bạn đã thành công, bạn cũng có thể chọn Gắn dấu sao để tìm lại E-Book cho nhanh.

Giờ đây khi muốn đọc bạn chỉ cần vào mục Có gắn dấu sao để đọc E-Book.