Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P0 (Chỉnh hợp, Tổ hợp)

Đọc bài tiếp theo của Serie này: Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P1 (Các khái niệm mở đầu)

Tác giả

Bình luận của bạn