Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P1 (Các khái niệm mở đầu)

Đọc bài tiếp theo của Serie này: Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P2 (Phân phối đều rời rạc)

Tác giả

Bình luận của bạn