So sánh đề thi Goethe B1 và Telc B1

Chào mọi người, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai kỳ thi tiếng Đức B1 phổ biến. Đó là:

  • Goethe-Zertifikat B1
  • Telc (The European Language Certificates) B1

Trong đó chúng ta sẽ cùng xem xét điều kiện để đỗ hai kỳ thi này cũng như tìm hiểu về cấu trúc các phần thi cụ thể trong mỗi kỳ thi.

Đọc thêm:

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Cấu trúc hai kỳ thi và điều kiện để đỗ

Phần thi Đọc (Goethe)

Teil 1 – Đọc (Goethe)

6 bài tập chọn đúng/sai: 6 điểm

Teil 2 – Đọc (Goethe)

6 bài tập chọn a/b/c: 6 điểm

Teil 3 – Đọc (Goethe)

7 bài tập sắp xếp: 7 điểm

Teil 4 – Đọc (Goethe)

7 bài tập chọn đúng/sai: 7 điểm

Teil 5 – Đọc (Goethe)

4 bài tập chọn a/b/c: 4 điểm

Phần thi Đọc (telc)

Teil 1 – Đọc (telc)

5 bài tập sắp xếp: 25 điểm

Teil 2 – Đọc (telc)

5 bài tập chọn a/b/c: 25 điểm

Teil 3 – Đọc (telc)

10 bài tập sắp xếp: 25 điểm

Teil 1 – Ngữ pháp & từ vựng (telc)

10 bài tập chọn a/b/c: 15 điểm

Teil 2 – Ngữ pháp & từ vựng (telc)

10 bài tập sắp xếp: 15 điểm

Phần thi Nghe (Goethe)

Link nghe: http://www2.goethe.de/relaunch/prf/hoerdateien/b1_modellsatz_erwachsene.mp4

Teil 1 – Nghe (Goethe)

5 bài tập chọn đúng/sai + 5 bài tập chọn a/b/c: 10 điểm

Teil 2 – Nghe (Goethe)

5 bài tập chọn a/b/c: 5 điểm

Teil 3 – Nghe (Goethe)

7 bài tập chọn đúng sai: 7 điểm

Teil 4 – Nghe (Goethe)

8 bài tập chọn a/b/c: 8 điểm

Phần thi Nghe (telc)

Link nghe: https://drive.google.com/file/d/1p54tX4x3RD706QWINCd0bZkDZtHr2wgL/view

Teil 1 – Nghe (telc)

5 bài tập chọn đúng sai: 25 điểm

Teil 2 – Nghe (telc)

10 bài tập chọn đúng sai: 25 điểm

Teil 3 – Nghe (telc)

5 bài tập chọn đúng sai: 25 điểm

Phần thi Viết (Goethe)

Teil 1 – Viết (Goethe)

Viết một bức thư dài khoảng 80 từ: 40 điểm

Teil 2 – Viết (Goethe)

Viết một đoạn khoảng 80 từ thể hiện quan điểm về một chủ đề: 40 điểm

Teil 3 – Viết (Goethe)

Viết một bức thư dài khoảng 40 từ: 20 điểm

Phần thi Viết (telc)

Teil 1 – Viết (telc)

Viết một bức thư dài khoảng 100 từ: 45 điểm

Phần thi Nói (Goethe)

Teil 1 – Nói (Goethe)

Cùng bạn thi lên kế hoạch cho một việc gì đó: 28 điểm

Teil 2 – Nói (Goethe)

Thuyết trình về một chủ đề: 40 điểm

Teil 3 – Nói (Goethe)

Phản hồi, đặt câu hỏi cho bài thuyết trình của bạn thi, và trả lời các câu hỏi cho bài thuyết trình của mình: 16 điểm

Phần thi Nói (telc)

Teil 1 – Nói (telc)

Làm quen với bạn thi thông qua việc đặt câu hỏi và trả lời: 15 điểm

Teil 2 – Nói (telc)

Trình bày quan điểm về một chủ đề: 30 điểm

Teil 3 – Nói (telc)

Cùng bạn thi lên kế hoạch cho một việc gì đó: 30 điểm

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Tác giả

Các bình luận

  1. Lê Thị Thanh Xuân Trả lời
  2. khôi Trả lời

Bình luận của bạn