Cơ bản về phiên âm quốc tế IPA

Trong số các kỹ năng tiếng Đức, có thể nói kỹ năng phát âm là quan trọng nhất.

Vì sao? Lý do bởi đây là kỹ năng khó sửa nhất.

Hãy thử tưởng tượng, nếu như bạn hổng kiến thức về ngữ pháp hay từ vựng thì chỉ cần vài tuần hoặc vài tháng là có thể lấp đầy kiến thức. Nhưng nếu bạn phát âm sai ngay từ đầu thì có thể cần đến vài năm, thậm chí có người cả đời vẫn không thể sửa được, vì nó đã trở thành thói quen.

Vậy làm sao để phát âm cho đúng ngay từ đầu?

Cách phổ biến là chúng ta sẽ nghe và bắt chước lại các âm hoặc các từ vựng cần học. Nhưng cách làm này có điểm thiếu sót rất lớn là tai của chúng ta rất dễ nghe sai hoặc nghe không đủ âm, từ đó dẫn đến việc bắt chước lại cũng sai theo.

Có một phương pháp có thể khắc phục thiếu sót này, đó chính là sử dụng hệ thống phiên âm quốc tế IPA (International Phonetic Alphabet). Việc nắm rõ cách đọc phiên âm có thể giúp bạn phát âm đúng ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phát âm sót hoặc thừa âm.

Một ví dụ đơn giản:

Khi phát âm 2 từ vựng: Vater Vase.

(Nếu bạn không nghe được các file audio dưới đây khi xem bằng điện thoại, có thể thử dùng máy tính nhé)

Từ Vater chúng ta đọc là:


Còn từ Vase lại được đọc là:


Rõ ràng hai từ vựng này đều bắt đầu bằng chữ cái V, nhưng từ vựng Vater lại được đọc là [ˈfaːtɐ], còn từ vựng Vase lại được đọc là [ˈvaːzə].

Như vậy, với việc nắm rõ IPA bạn hoàn toàn có thể tránh được việc phát âm sai ngay từ đầu với hai từ vựng trên. Và điều này sẽ tiết kiệm đáng kể khoảng thời gian phải sửa sai trong việc phát âm.

Một trang web giao diện đơn giản, load rất nhanh mà các bạn có thể sử dụng để tra cứu phiên âm IPA đó là Wiktionary: https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite

Trong bài viết này mình sẽ có một số lưu ý quan trọng trong việc sử dụng IPA.

Đọc thêm:

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Các nguyên âm (Vokale)

Chúng ta có 5 nguyên âm: a, e, i, o, u

Nguyên âm a được phát âm là [a]

Ví dụ:

 • [a] – Ball [bal]

Nguyên âm e có thể được phát âm là [eː] hoặc [ɛ]

 • Đọc là [eː] khi trong từ có xuất hiện ee và eh.
 • Đọc là [ɛ] khi theo sau e là các phụ âm kép (tt, nn, ff …): ett, enn, eff …

Ví dụ:

 • [eː] – sehr [zɐ] (Xuất hiện eh)
 • [ɛ] – Bett [bɛt] (Xuất hiện ett)

Nguyên âm i được phát âm là [ɪ]

Ví dụ:

 • [ɪ]ist [ɪst]

Nguyên âm o có thể được phát âm là [oː] hoặc [ɔ]

 • Đọc là [oː] khi trong từ có xuất hiện oo và oh.
 • Đọc là [ɔ] khi theo sau o là các phụ âm kép (tt, mm, ff …): ott, omm, off …

Ví dụ:

 • [oː] – wohnen [ˈvnən] (Xuất hiện oh)
 • [ɔ] – kommen [ˈkɔmən] (Xuất hiện omm)

Nguyên âm u được phát âm là [ʊ]

Ví dụ:

 • [ʊ]und [ʊnt]

Luyện tập đọc các nguyên âm

Hãy phát âm các từ sau (lưu ý phần phiên âm IPA được tô màu):

 • Lehrerin [ˈlrərɪn]
 • denn [dɛn]
 • Wetter [ˈvεtɐ]
 • Meer [mɐ]
 • Treff [trɛf]
 • See [z]
 • Sohn [zn]
 • ohne [ˈnə]
 • Donnerstag [ˈdɔnɐstaːk]
 • Sommer [ˈzɔmɐ]
 • Boot [bt]
 • Hoffnung [ˈhɔfnʊŋ]

Các phụ âm (Konsonanten)

Chúng ta tập trung xem xét những phụ âm dễ nhầm lẫn sau đây:

Phụ âm b có thể được phát âm là [b] hoặc [p]

 • Đọc là [b] nếu b đứng đầu từ.
 • Đọc là [p] nếu b đứng cuối từ.

Ví dụ:

 • [b]blau [blaʊ] (b đứng đầu từ)

Ví dụ:

 • [p] – gelb [ɡɛlp] (b đứng cuối từ)

Phụ âm d có thể được phát âm là [d] hoặc [t]

 • Đọc là [d] nếu d đứng đầu từ.
 • Đọc là [t] nếu d đứng cuối từ.

Ví dụ:

 • [d]du [duː] (d đứng đầu từ)

Ví dụ:

 • [t] – und [ʊnt] (d đứng cuối từ)

Phụ âm g có thể được phát âm là [ɡ] hoặc [k]

 • Đọc là [ɡ] nếu g đứng đầu từ.
 • Đọc là [k] nếu g đứng cuối từ.

Ví dụ:

 • [ɡ]gehen [ˈɡeːən] (g đứng đầu từ)

Ví dụ:

 • [k] – Tag [taːk] (g đứng cuối từ)

Phụ âm ch có thể được phát âm là [χ] hoặc [ç]

 • Đọc là [χ] khi ch đứng phía sau các nguyên âm a, o, u, au.
 • Đọc là [ç] khi ch đứng phía sau các nguyên âm / phụ âm còn lại.

.Ví dụ:

 • [χ] – noch [nɔχ] (ch đứng phía sau o)

Ví dụ:

 • [ç]ichç] (ch đứng phía sau i)

Luyện tập đọc các phụ âm

Hãy phát âm các từ sau (lưu ý phần phiên âm IPA được tô màu):

 • Betrieb [bəˈtriːp]
 • Berlin [bεrˈliːn]
 • Job [dʒɔp]
 • Bier [biːɐ]
 • Bild [bɪlt]
 • Dorf [dɔrf]
 • Geld [gεlt]
 • Dach [dax]
 • Gast [gast]
 • Berg [bεrk]
 • genau [gəˈnau]
 • Flug [fluːk]
 • Buch [buːx]
 • nach [naːx]
 • Milch [mɪlç]
 • sprechen [ˈʃprεçn]
 • doch [dɔx]
 • nicht [nɪçt]

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Tác giả

Bình luận của bạn