Cách sử dụng động từ vorstellen trong tiếng Đức (B1, B2)

Động từ vorstellen là một động từ tách và thuộc về loại động từ phản thân không thực thụ (unechte reflexive Verben). Thế nào là “phản thân không thực thụ“?

Nghĩa là vorstellen có thể sử dụng đi kèm một đại từ phản thân để trở thành một động từ phản thân (sich vorstellen). Nhưng vorstellen cũng có thể sử dụng như một động từ độc lập trong câu (không cần đi kèm với một đại từ phản thân nào cả).

Đây là một động từ rất đặc biệt trong tiếng Đức vì nó thay đổi ý nghĩa qua từng cách kết hợp với đại từ.

Động từ vorstellen mang 3 ý nghĩa:

 • Một nghĩa là “giới thiệu
 • Một nghĩa là “tự giới thiệu
 • Một nghĩa khác là “tưởng tượng

Đọc thêm:

Ebook Ôn thi Goethe B1 – Kỹ năng Viết và Nói dày lần lượt 172 trang và 207 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết & Nói Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

vorstellen như một động từ độc lập

Ở dạng này thì vorstellen mang ý nghĩa “giới thiệu” và động từ này yêu cầu tân ngữ trực tiếp ở cách Akkusativ.

 • Der Schriftsteller stellt sein neues Buch vor (Nhà văn đang giới thiệu cuốn sách mới của anh ấy – tân ngữ “sein neues Buch” ở cách Akkusativ)
 • Ich möchte mein Land vorstellen (Tôi muốn giới thiệu đất nước tôi – tân ngữ “mein Land” ở cách Akkusativ)

Hai ví dụ trên đã đầy đủ và chính xác về mặt ngữ pháp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết “Nhà văn đang giới thiệu cho ai cuốn sách mới của anh ấy” cũng như “Tôi muốn giới thiệu cho ai đất nước tôi”.

Do đó chúng ta có thể bổ sung thêm một thành phần tân ngữ gián tiếp ở cách Dativ ở phía trước nhằm chỉ rõ “giới thiệu cho ai”.

 • Der Schriftsteller stellt den Lesern sein neues Buch vor (Nhà văn đang giới thiệu cuốn sách mới của anh ấy cho các độc giả)
 • Ich möchte euch mein Land vorstellen (Tôi muốn giới thiệu cho các bạn đất nước tôi)

vorstellen như một động từ phản thân với đại từ phản thân Akkusativ

Khi đi với các đại từ phản thân Akkusativ (mich, dich, sich, uns, euch) thì vorstellen lại mang ý nghĩa “tự giới thiệu.

 • Ich stelle mich vor (Tôi tự giới thiệu về bản thân)

mich ở đây là đại từ phản thân Akkusativ của ngôi ich, nên vorstellen trong câu phải dịch là “tự giới thiệu”.

Nhưng hãy cẩn thận với câu sau:

 • Er stellt mich seinem Vater vor (Anh ấy giới thiệu tôi với cha anh ấy)

mich ở đây lại là đại từ nhân xưng vì nó không có quan hệ phản thân tương ứng với ngôi er (đáng ra phải là sich), nên vorstellen ở đây chỉ là một động từ độc lập và dịch là “giới thiệu”.

Chúng ta có thể bổ sung thêm một thành phần “tự giới thiệu với ai” vào trong câu bằng cách thêm một tân ngữ Dativ:

 • Ich stelle mich dir vor (Tôi tự giới thiệu về bản thân với bạn)

michđại từ phản thân Akkusativ, dirđại từ nhân xưng Dativ.

 • Kannst du dich mir vorstellen? (Bạn có thể tự giới thiệu bản thân với tôi được không?)

dichđại từ phản thân Akkusativ, mirđại từ nhân xưng Dativ.

vorstellen như một động từ phản thân với đại từ phản thân Dativ

Ngược lại, khi đi với các đại từ phản thân Dativ (mir, dir, sich, uns, euch) thì vorstellen lại mang ý nghĩa “tưởng tượng”.

 • Ich stelle mir vor (Tôi đang tưởng tượng)

mir ở đây là đại từ phản thân Dativ của ngôi ich, nên vorstellen trong câu phải dịch là “tưởng tượng”.

Chúng ta có thể bổ sung thêm một thành phần “tưởng tượng về cái gì” vào trong câu bằng cách thêm một tân ngữ Akkusativ:

 • Ich stelle mir dich vor (Tôi đang tưởng tượng về bạn)

mirđại từ phản thân Dativ, dichđại từ nhân xưng Akkusativ.

 • Ich stelle mir ein kühles Bier vor (Tôi đang tưởng tượng về một cốc bia mát lạnh)

mirđại từ phản thân Dativ, ein kühles Biertân ngữ trực tiếp Akkusativ.

Trường hợp dễ nhầm lẫn

Nếu để ý so sánh các đại từ phản thân Akkusativ (mich, dich, sich, uns, euch) và các đại từ phản thân Dativ (mir, dir, sich, uns, euch) ta có thể thấy: sich, unseuch là các đại từ phản thân hoàn toàn giống nhau ở cả cách Akkusativ lẫn cách Dativ. Vậy làm cách nào để phân biệt chúng?

Chúng ta sẽ dựa vào quy tắc:

Đại từ phản thân trong một câu luôn lệch cách với tân ngữ (hay đại từ nhân xưng) còn lại trong chính câu đó.

Ví dụ 1:

 • Peter stellt sich einer Frau vor.

Nếu chưa biết cách xác định đại từ nhân xưng sich đang ở cách Akkusativ hay Dativ thì chúng ta không thể dịch chính xác câu này, vì vorstellen với đại từ phản thân Akkusativ sẽ mang nghĩa “tự giới thiệu“, trong khi vorstellen với đại từ phản thân Dativ lại mang nghĩa “tưởng tượng”.

Dễ dàng thấy vì einer Frau là một tân ngữ Dativ nên sich phải là một đại từ phản thân Akkusativ (luôn lệch cách với nhau) → vorstellen mang ý nghĩa “tự giới thiệu.

Vậy: Peter stellt sich einer Frau vor = Peter tự giới thiệu bản thân với một người phụ nữ.

Ví dụ 2:

 • Peter stellt sich eine Frau vor.

Dễ dàng thấy vì eine Frau là một tân ngữ Akkusativ nên sich phải là một đại từ phản thân Dativ (luôn lệch cách với nhau) → vorstellen mang ý nghĩa “tưởng tượng.

Vậy: Peter stellt sich eine Frau vor = Peter tưởng tượng về một người phụ nữ.

Ebook Ôn thi Goethe B1 – Kỹ năng Viết và Nói dày lần lượt 172 trang và 207 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết & Nói Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Tác giả

Các bình luận

 1. Lieu Le Trả lời
 2. Hannie Trả lời

Bình luận của bạn