So sánh đề thi Goethe B2 và Telc B2

Chào mọi người, tiếp nối bài viết về kỳ thi B1 lần trước, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai kỳ thi tiếng Đức B2 phổ biến. Đó là:

  • Goethe-Zertifikat B2
  • Telc (The European Language Certificates) B2

Trong đó chúng ta sẽ cùng xem xét điều kiện để đỗ hai kỳ thi này cũng như tìm hiểu về cấu trúc các phần thi cụ thể trong mỗi kỳ thi.

Đọc thêm:

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Cấu trúc hai kỳ thi và điều kiện để đỗ

Phần thi Đọc (Goethe)

Teil 1 – Đọc (Goethe)

9 bài tập sắp xếp: 9 điểm

Teil 2 – Đọc (Goethe)

6 bài tập sắp xếp: 6 điểm

Teil 3 – Đọc (Goethe)

6 bài tập chọn a/b/c: 6 điểm

Teil 4 – Đọc (Goethe)

6 bài tập sắp xếp: 6 điểm

Teil 5 – Đọc (Goethe)

3 bài tập sắp xếp: 3 điểm

Phần thi Đọc (telc)

Teil 1 – Đọc (telc)

5 bài tập sắp xếp: 25 điểm

Teil 2 – Đọc (telc)

5 bài tập chọn a/b/c: 25 điểm

Teil 3 – Đọc (telc)

10 bài tập sắp xếp: 25 điểm

Teil 1 – Ngữ pháp & từ vựng (telc)

10 bài tập chọn a/b/c: 15 điểm

Teil 2 – Ngữ pháp & từ vựng (telc)

10 bài tập sắp xếp: 15 điểm

Phần thi Nghe (Goethe)

Link nghe: http://www2.goethe.de/relaunch/prf/hoerdateien/b2_modellsatz_erwachsene.mp4

Teil 1 – Nghe (Goethe)

5 bài tập chọn đúng/sai + 5 bài tập chọn a/b/c: 10 điểm

Teil 2 – Nghe (Goethe)

6 bài tập chọn a/b/c: 6 điểm

Teil 3 – Nghe (Goethe)

6 bài tập chọn a/b/c: 6 điểm

Teil 4 – Nghe (Goethe)

8 bài tập chọn a/b/c: 8 điểm

Phần thi Nghe (telc)

Link nghe: https://drive.google.com/file/d/1x7sEDDStZ45UltOlw9pQs946S4pegELA/view

Teil 1 – Nghe (telc)

5 bài tập chọn đúng sai: 25 điểm

Teil 2 – Nghe (telc)

10 bài tập chọn đúng sai: 25 điểm

Teil 3 – Nghe (telc)

5 bài tập chọn đúng sai: 25 điểm

Phần thi Viết (Goethe)

Teil 1 – Viết (Goethe)

Viết một bài post (bài viết đăng trên diễn đàn) để thể hiện quan điểm về một vấn đề (dài ít nhất 150 từ): 60 điểm

Teil 2 – Viết (Goethe)

Viết một bức thư dài ít nhất 100 từ: 40 điểm

Phần thi Viết (telc)

Teil 1 – Viết (telc)

Viết một bức thư dài ít nhất 150 từ: 45 điểm (Có thể lựa chọn giữa 2 loại thư A hoặc B)

Phần thi Nói (Goethe)

Teil 1 – Nói (Goethe)

Lựa chọn 1 trong 2 chủ đề và thuyết trình về chủ đề đó: 44 điểm

Teil 2 – Nói (Goethe)

Thảo luận với Partner về một vấn đề, đưa ra các luận điểm, phản ứng lại các luận điểm của Partner và rút ra kết luận: 40 điểm

Phần thi Nói (telc)

Teil 1 – Nói (telc)

Kể về trải nghiệm của bản thân về một chủ đề nhất định cho Partner: 25 điểm

Teil 2 – Nói (telc)

Thảo luận với Partner về nội dung của 1 đoạn Text, đưa ra các lập luận và giải pháp: 25 điểm

Teil 3 – Nói (telc)

Cùng Partner lên kế hoạch cho một việc gì đó: 25 điểm

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Tác giả

Bình luận của bạn