Imperativ: Câu cầu khiến trong tiếng Đức (A1)

Hãy tưởng tượng bạn gặp một cô bạn đang đứng ở bên kia đường và bạn muốn gọi cô ấy sang để nói chuyện. Hãy dùng câu cầu khiến „Komm!“, hay còn được gọi với cái tên mệnh lệnh cách. „Komm!“ chính là câu cầu khiến với ngôi thứ 2 số ítdu“.

Nhưng nếu bạn gặp một nhóm bạn ở bên kia đường và bạn muốn gọi tất cả sang, bạn phải dùng câu cầu khiến với số nhiều, cụ thể ở đây là ngôi thứ 2 số nhiều “ihr“: „Kommt!“

Với ngôi lịch sự Sie, ko phân biệt số ít hay số nhiều, bạn hãy dùng: Bitte kommen Sie!

Đó là sơ bộ về Imperativ, một dạng câu dùng để yêu cầu, ra lệnh hay cầu khẩn ai làm việc gì đó. Ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cách xây dựng dạng câu này một cách chi tiết hơn.

Đọc thêm:

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Cách xây dựng câu cầu khiến

Câu cầu khiến chỉ được áp dụng cho 3 ngôi du (bạn), ihr (các bạn) và Sie (Ngài hoặc các Ngài) với công thức như sau:

Bước 1:

Bạn định dùng Imperativ cho ngôi nào thì hãy chia động từ cần dùng theo ngôi ấy (Ví dụ: Định dùng Imperativ với động từ geben cho ngôi du thì chia geben ở thì hiện tại theo ngôi du)

Bước 2:

Với ngôi lịch sự Sie

Đơn giản nhất, chỉ cần lấy động từ nguyên mẫu + Sie.
 • Lösen Sie diese Aufgabe!
 • Fahren Sie sicher!

Với ngôi ihr

Lấy luôn dạng chia động từ ở thì hiện tại với ngôi ihr để dùng trong Imperativ.

VD: gehen-> Chia ở ngôi ihr -> geht -> Lấy dùng luôn trong Imperativ: Geht!

 • Geht ins Bett! (Một người mẹ đang bắt NHỮNG đứa con đi ngủ chẳng hạn)

VD: sprechen-> Chia ở ngôi ihr -> sprecht -> Lấy dùng luôn trong Imperativ: Sprecht!

 • Sprecht langsam! (Các bạn nói chậm thôi!)

Với ngôi du

Bỏ -st ở động từ vừa chia đi.

geben -> Chia ở ngôi du -> gibst -> Bỏ -st -> Lấy phần còn lại: gib

gehen -> Chia ở ngôi du -> gehst -> Bỏ -st -> Lấy phần còn lại: geh

 • Gib mir dein Buch! (Gibst) (Đưa tôi quyển sách!)
 • Geh jetzt! (Gehst) (Đi ngay bây giờ đi!)
Để làm giảm tính ra lệnh trong câu nói hoặc để nghe lịch sự hơn, bạn có thể thêm -e vào sau Imperativ (Chỉ áp dụng với các động từ có Imperativ không bị biến âm)
 • Gehe jetzt. (Đi ngay bây giờ đi.)
 • Frage bitte! (Xin mời hỏi!)
 • Höre! (Nghe kìa!)

Tuy nhiên không bao giờ thêm -e với Imperativ bị biến âm như:

 • Gibe! Cách dùng đúng: Gib!
 • Hilfe! Cách dùng đúng: Hilf!
 • Triffe! Cách dùng đúng: Triff!
 • Nimme! Cách dùng đúng: Nimm!
Nhưng nếu gốc động từ (Verbstamm) kết thúc bằng –d, -t, -n thì Imperativ luôn luôn bắt buộc phải thêm -e

VD: baden, warten, lernen …

 • Bade jetzt!
 • Warte noch 30 Minuten!
 • Lerne Deutsch!
Nếu sau khi chia động từ ở ngôi du, xuất hiện Umlaut -> Bạn hãy bỏ Umlaut luôn
 • Schlaf gut! (Schläfst) (Ngủ ngon!)
 • Lauf! (Läufst) (Chạy đi!)
 • Fahr schnell! (Fährst) (Lái nhanh lên!)
Một số ngoại lệ
 • Lesen-> liest -> Lies! (Chỉ bỏ -t)
 • Vergessen -> vergisst -> Vergiss! (Chỉ bỏ -t)
Với những động từ nguyên mẫu kết thúc bằng –eln hoặc –ern thì luôn dùng dạng chia động từ cho ngôi ich để sử dụng trong Imperativ với ngôi du

Erinnern -> erinnere (chia với ngôi ich) ->  Lấy để sử dụng luôn trong Imperativ với ngôi du:

 • Erinnere dich daran! (Hãy nhớ lấy điều đó)

Entwickeln -> entwickle (chia với ngôi ich) -> Lấy để sử dụng luôn trong Imperativ với ngôi du:

 • Entwickle deine Idee! (Hãy phát triển ý tưởng của bạn đi)

Một số lưu ý

Thêm bitte vào bất kỳ cách dùng với ngôi nào, đặc biệt là ngôi Sie để càng làm tăng thêm sự lịch sự trong khi yêu cầu hoặc làm mềm mỏng mệnh lệnh đi.
 • Gib mir bitte dein Buch.
 • Sprecht langsam bitte!
 • Bitte kommen Sie mit mir.
Có 3 động từ bất quy tắc trong Imperativ

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Tác giả

Các bình luận

 1. Hằng Trả lời
 2. Minh Ngoc Trả lời
 3. Vân Anh Trả lời
 4. Vân Anh Trả lời
 5. Vân Anh Trả lời
 6. đức Trả lời
 7. đức Trả lời
 8. Hhhhj Trả lời
 9. ngân Trả lời
 10. Nhiên Trả lời

Bình luận của bạn