Giải đề thi Aufnahmetest Mathematik của STK Sachsen ở Leipzig

Bài thi Toán luôn được các bạn cho rằng khá dễ so với trình độ của học sinh Việt Nam nói chung. Chính xác là yêu cầu về kiến thức không cao, nhưng yêu cầu về thời gian và sự chính xác lại rất cao.

Như bài thi Aufnahmetest của STK Sachsen này chỉ kéo dài 45 phút với 9 bài toán cần giải. Đó thực sự là một thử thách về tốc độ của các bạn. Làm toán thì quan trọng nhất là những con số và kết quả. Vậy nên trong lúc làm toán hãy bỏ hết những kiểu diễn giải kiểu như “Ta có, do đó, suy ra điều phải chứng minh..” bằng việc dịch ra tiếng Đức đi. Hãy thay thế bằng các ký hiệu đơn giản để tiết kiệm tối đa thời gian.

Sau đây là link của đề thi và đáp số của từng bài:

Yêu cầu kiến thức chung:

  • Rechnen mit Brüchen, Variablen und Polynomen: Tính toán với phân số, các biến và các đa thức
  • Lösen von linearen und quadratischen Gleichungen: Giải các phương trình bậc nhất và bậc 2
  • Anwenden von Eigenschaften linearer und quadratischer Funktionen: Các tính chất của các hàm bậc nhất và hàm bậc 2
  • Berechnungen an einfachen geometrischen Figuren: Tính toán dựa theo các hình đơn giản
  • Lösen von einfachen Textaufgaben: Giải toán đố
  • Anwenden von Eigenschaften trigonometrischer Funktionen: Các tính chất của những hàm lượng giác
  • Anwenden von einfachen Differentiations- und Integrationsregeln: Các quy tắc đơn giản về vi phân và tích phân

Đọc thêm:

Tin vui dành cho bạn: Mình vừa chính thức phát hành cuốn sách “Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu” dày 420 trang và được in màu 100% trên giấy couché. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức được sắp xếp một cách khoa học theo 35 chương từ dễ đến khó. Phần bài tập được biên soạn ngắn gọn nhưng tập trung đúng vào trọng tâm của mỗi chương, giúp người học tiết kiệm thời gian mà vẫn thực hành được toàn bộ phần lý thuyết. Đang có chương trình ưu đãi giảm 20k trên giá bìa dành cho bạn, nếu bạn quan tâm có thể tìm hiểu ở link bên dưới nhé 🙂

sach-ngu-phap-tieng-duc

Thay số vào và tính đơn giản. Trước hết cần đổi:

$latex 1,25 = \frac{5}{4} &s=3$

$latex r = \frac{2a}{3} – \frac{b}{5} = \frac{2.3}{3.4} – \frac{5}{5.4} = \frac{2}{4} – \frac{1}{4} = \frac{1}{4} &s=3$

$latex s=(b-a)^2 = (\frac{3}{4} – \frac{5}{4})^2 = (-\frac{2}{4})^2 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} &s=3$

$latex t=\sqrt{b^2-a^2} = \sqrt{(\frac{5}{4})^2-(\frac{3}{4})^2} = \sqrt{\frac{25}{16}-\frac{9}{16}} =\sqrt{\frac{16}{16}} = 1 &s=3$

Rút gọn biểu thức:

$latex q= \frac{a^3b^4}{x^5y^7}:\frac{a^2b^3}{x^6y^8} = \frac{a^3b^4}{x^5y^7}*\frac{x^6y^8}{a^2b^3} = abxy &s=3$

$latex r=(2a-\frac{1}{2}b)^2 = 4a^2 – 2.2a.\frac{1}{2}b + \frac{b^2}{4} = 4a^2 – 2ab + \frac{b^2}{4} = \frac{1}{4}(4a-b)^2 &s=3$

$latex s = \frac{nm+nt-pm-pt}{nm-nt-pm+pt} = \frac{n(m+t)-p(m+t))}{n(m-t)-p(m-t)} = \frac{(m+t)(n-p)}{(m-t)(n-p)} \Rightarrow  s = \frac{m+t}{m-t} &s=3$

Bài toán về chia đa thức:

Tổng của 3 lần số x và 4 lần số y bằng 25. Tổng của x và y là 7. Hỏi x và y =?

$latex 3x+4y=25 &s=3$

$latex x+y=7 \Rightarrow  &s=3$ $latex 3x+3y=21 &s=3$

$latex y = 25-21=4 &s=3$

$latex x=7-4=3 &s=3$

Giải phương trình bậc nhất và bậc 2:

$latex \frac{9}{x-1}+2=\frac{13}{2}\rightarrow \frac{9}{x-1} =\frac{13}{2}-\frac{4}{2} \rightarrow\frac{9}{x-1}=\frac{9}{2}\rightarrow x-1=2\rightarrow x=3 &s=3$

$latex x^2-5x+6=0  &s=3$

$latex \rightarrow \Delta =5^2-4.1.6=25-24=1 \rightarrow &s=3$

$latex x_1=\frac{5+\sqrt{1}}{2.1}=3 &s=3$

$latex x_2=\frac{5-\sqrt{1}}{2.1}=2 &s=3$

Hình chữ nhật đã cho có đường chéo độ dài 15cm, chiều dài 12cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật?

-> Phải đi tìm chiều rộng của hình chữ nhật theo định lý Pytago. Sau đó lấy chiều dài nhân chiều rộng sẽ thu được diện tích

$latex d^2=a^2+b^2\rightarrow b^2=d^2-a^2=15^2-12^2=225-144=81 &s=3$

$latex \rightarrow b=9\rightarrow A=a.b=12.9=108cm^2 &s=3$

Cho hàm số, xác định từng tọa độ để vẽ đồ thị:

$latex P_1 (2;4) &s=3$

Setze x = 2 => y = 4 => Der Punkt (2;4) liegt auf diesem Graph.

$latex P_2 (1;5) &s=3$

Setze x = 1 => y = 3,46 => Der Punkt (1;5) liegt auf diesem Graph nicht.

Tìm x thông qua hàm lượng giác:

$latex sin\frac{\pi }{2}=x\rightarrow x=sin(90^{\circ})=1 &s=3$

$latex cosx=-1\rightarrow x=\pi =180^{\circ} &s=3$

$latex sin^2y+cos^2y=x\rightarrow x=1 &s=3$

Tích phân và đạo hàm:

$latex I=\int_{0}^{1}e^xdx=e^1-e^0=e-1\approx 1,718 &s=3$

$latex y=f(x)=\frac{1}{3}x^3-5x^2+7x-8\rightarrow y’=3.\frac{1}{3}x^2-5.2x+7=x^2-10x+7 &s=3$

Tin vui dành cho bạn: Mình vừa chính thức phát hành cuốn sách “Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu” dày 420 trang và được in màu 100% trên giấy couché. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức được sắp xếp một cách khoa học theo 35 chương từ dễ đến khó. Phần bài tập được biên soạn ngắn gọn nhưng tập trung đúng vào trọng tâm của mỗi chương, giúp người học tiết kiệm thời gian mà vẫn thực hành được toàn bộ phần lý thuyết. Đang có chương trình ưu đãi giảm 20k trên giá bìa dành cho bạn, nếu bạn quan tâm có thể tìm hiểu ở link bên dưới nhé 🙂

sach-ngu-phap-tieng-duc

Chia sẻ bài viết trên

Tác giả

Các bình luận

  1. Quang Trả lời
  2. Công Anh Trả lời
  3. Nguyen quoc tuan Trả lời

Bình luận của bạn