Các mẫu câu tiếng Đức đơn giản nhất dùng để giao tiếp và thảo luận

Các mẫu câu tiếng Đức đơn giản nhất dùng trong thảo luận

Trong bài này mình sẽ tập hợp các mẫu câu đơn giản nhất dùng để giao tiếp, thể hiện suy nghĩ, thảo luận trong cuộc sống hàng ngày, nhằm mục đích giúp bạn cải thiện kỹ năng Nói. Viel Spaß beim Lernen! 😀 Các bạn có thể click vào từng ảnh để phóng to ảnh hoặc tải ảnh về tùy ý.

Đọc thêm:

Học tiếng Đức miễn phí với DatTranDeutsch - Các mẫu câu dùng để thể hiện suy nghĩ

Học tiếng Đức miễn phí với DatTranDeutsch - Các mẫu câu khi bạn đồng ý với ý kiến người khác

Học tiếng Đức miễn phí với DatTranDeutsch - Các mẫu câu khi bạn cần phản đối ý kiến người khác

Học tiếng Đức miễn phí với DatTranDeutsch - Các mẫu câu dùng để đưa ra lời đề nghị

Học tiếng Đức miễn phí với DatTranDeutsch - Các mẫu câu dùng để đặt câu hỏi cho người khác

Học tiếng Đức miễn phí với DatTranDeutsch - Các mẫu câu dùng để thuyết phục người khác

Học tiếng Đức miễn phí với DatTranDeutsch - Các mẫu câu để yêu cầu người khác giải thích hoặc làm rõ thêm vấn đề

Học tiếng Đức miễn phí với DatTranDeutsch - Các mẫu câu dùng khi không chắc chắn về một điều gì đó

CHIA SẺ VÀ LIKE BÀI VIẾT TRÊN

Tác giả

Bình luận của bạn

Nhận tài liệu tiếng Đức
miễn phí