Toán: Wahrscheinlichkeitstheorie – Lý thuyết xác suất P5 (Phân phối Poisson)

Tác giả

Bình luận của bạn