Tổng quan về loại từ beid- trong tiếng Đức (B2)

beid– (mang ý nghĩa “cả hai“) là một loại từ đặc biệt vì nó vừa có thể được sử dụng như một đại từ đứng độc lập, lại vừa có thể dùng như một tính từ khi đứng trước danh từ.

 • A. Khi đứng độc lập: beid- đóng vai trò như một đại từ với chức năng thay thế cho danh từ.
 • B. Khi đi kèm với quán từ: beid- đóng vai trò như một tính từ với chức năng bổ sung ý nghĩa cho danh từ số nhiều ở phía sau.

Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng loại từ này.

Đọc thêm:

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Trường hợp A – Khi đứng độc lập: beid- đóng vai trò như một đại từ với chức năng thay thế cho danh từ

Với trường hợp này, beid- có cả 2 dạng số ít và số nhiều trong bảng biến cách A dưới đây.

1. Với beid- ở dạng số nhiều

Được dùng khi nói về đối tượng người (2 người) HOẶC nói về đối tượng vật (với điều kiện 2 vật đó phải tương tự nhau). Ở dạng này động từ luôn được chia theo ngôi số nhiều (nếu beid- đóng vai trò chủ ngữ trong câu).

 • Hast du Peter und Lisa gesehen? (Cậu có thấy Peter và Lisa đâu không?)
 • Ich habe beide zuletzt im Garten gesehen. (Tớ vừa thấy cả hai ở trong vườn)

Trong ví dụ này, beid- là tân ngữ ở cách Akkusativ (chia beide) và đang đóng vai trò là một đại từ thay thế cho hai đối tượng NGƯỜI Peter & Lisa.

 • Wo sind zwei neue Stifte? (Hai cái bút mới đâu?)
 • Beide liegen auf dem Tisch. (Cả hai nằm ở trên bàn kìa)

Trong ví dụ này, beid- là chủ ngữ ở cách Nominativ (chia beide) và đang đóng vai trò là một đại từ thay thế cho hai đối tượng sự vật tương tự nhau (hai cái bút)

2. Với beid- ở dạng số ít

Được dùng khi nói về đối tượng sự vật (2 vật hoàn toàn khác nhau) hoặc nói về các hành động (2 hành động khác biệt nhau). Ở dạng này động từ luôn được chia theo ngôi thứ ba số ít (nếu beid- đóng vai trò chủ ngữ trong câu).

 • Magst du lieber Kaffee oder Tee? (Bạn thích cà phê hay trà hơn?)
 • Beides gefällt mir nicht. (Cả hai thứ tôi đều không thích)

Trong ví dụ này, beid- là chủ ngữ ở cách Nominativ (chia beides) và đang đóng vai trò là một đại từ thay thế cho hai đối tượng sự vật khác nhau (Cà phê & trà).

 • Was machst du lieber? Bücher lesen oder fernsehen? (Bạn thích làm gì hơn? Đọc sách hay xem tivi?)
 • Ich mache beides gerne. (Tôi thích làm cả hai việc đó)

Trong ví dụ này, beid- là tân ngữ ở cách Akkusativ (chia beides) và đang đóng vai trò là một đại từ thay thế cho hai hành động khác nhau (Đọc sách & xem tivi).

Trường hợp B – Khi đi kèm với quán từ: beid- đóng vai trò như một tính từ với chức năng bổ sung ý nghĩa cho danh từ số nhiều ở phía sau.

Chúng ta có thể quan sát cách chia của beid- trong bảng biến cách B dưới đây để thấy sự khác biệt so với bảng biến cách A.

Với trường hợp này, sự phân biệt giữa các danh từ chỉ người hay vật không còn tồn tại nữa.

Tuy nhiên lại có sự phân biệt về mặt ý nghĩa giữa việc beid- đi kèm quán từ xác định (cũng như các loại quán từ tương tự như quán từ sở hữu, quán từ chỉ định …) và beid- đi kèm quán từ trống (Nullartikel).

1. Khi beid- đi kèm quán từ trống

Lúc này tính từ beid- mang ý nghĩa nhấn mạnh vào số lượng là “2” (chứ không phải là “1” hay “3” …) của đối tượng người hay sự vật đó.

2. Khi beid- đi kèm quán từ xác định (và các loại quán từ tương tự như quán từ sở hữu, quán từ chỉ định …)

Lúc này tính từ beid- mang ý nghĩa nhấn mạnh vào “sự cùng nhau” của hai người (hay hai sự vật) đó.

Chúng ta sẽ cùng xem xét một ví dụ dưới đây để hiểu rõ sự khác biệt này.

Ví dụ:

 • Beide Frauen backen Kuchen (Hai người phụ nữ đang nướng bánh)

Tính từ beid- bổ sung cho danh từ số nhiều không có quán từ “Frauen” ở cách Nominativ -> Chia “beide“.

Đây là trường hợp beid- đi kèm quán từ trống, do đó ý nghĩa của câu này là: Có chính xác 02 người phụ nữ đang nướng bánh (không phải 1 hay 3). Do đó sản phẩm chúng ta nhận được sẽ là 02 chiếc bánh được nướng xong (mỗi người phụ nữ nướng một chiếc).

 • Die beiden Frauen backen Kuchen (Hai người phụ nữ đang nướng bánh)

Tính từ beid- bổ sung cho danh từ số nhiều đi kèm quán từ xác định “die Frauen” ở cách Nominativ -> Chia “beiden“.

Mặc dù cách dịch không có gì thay đổi, nhưng đây là trường hợp beid- đi kèm quán từ xác định, do đó ý nghĩa của câu này là: Có hai người phụ nữ đang nướng bánh cùng với nhau. Do đó sản phẩm chúng ta nhận được sẽ là 01 chiếc bánh được nướng chung.

Một ví dụ khác:

 • Beide Kinder spielen (Hai đứa trẻ đang chơi)

Tính từ beid- bổ sung cho danh từ số nhiều không có quán từ “Kinder” ở cách Nominativ -> Chia “beide“.

Đây là trường hợp beid- đi kèm quán từ trống, do đó ý nghĩa của câu này là: Có chính xác 02 đứa trẻ đang chơi (không phải 1 hay 3). Nếu giả sử chúng đang chơi với bóng thì tình huống có thể được hiểu là: Có 02 quả bóng và mỗi đứa trẻ sẽ chơi với quả bóng riêng của chúng.

 • Die beiden Kinder spielen (Hai đứa trẻ đang chơi)

Tính từ beid- bổ sung cho danh từ số nhiều đi kèm quán từ xác định “die Kinder” ở cách Nominativ -> Chia “beiden“.

Mặc dù cách dịch không có gì thay đổi, nhưng đây là trường hợp beid- đi kèm quán từ xác định, do đó ý nghĩa của câu này là: Có hai đứa trẻ đang chơi cùng với nhau. Nếu giả sử chúng đang chơi với bóng thì tình huống có thể được hiểu là: Có một quả bóng và hai đứa trẻ sẽ cùng nhau chơi chung quả bóng đó.

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Tác giả

Các bình luận

 1. Trinh Trả lời
 2. Trung Trả lời

Bình luận của bạn