Phân biệt cách sử dụng ‘Was für ein-‘ & ‘Welch-‘ (B1)

Was für ein-Welch- là 2 loại quán từ nghi vấn (Interrogativartikel) hay bị nhầm lẫn.

Lưu ý: Chúng ta đang nói về quán từ nên theo sau Was für ein-Welch- phải là những danh từ.

Đọc thêm:

Ebook Ôn thi Goethe B1 – Kỹ năng Viết và Nói dày lần lượt 172 trang và 207 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết & Nói Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Bảng biến cách của Was für ein-Welch-

Trước hết bạn có thể xem qua bảng biến cách cụ thể của Was für ein-Welch- với các danh từ giống đực, cái, trung và số nhiều:

Sự khác nhau giữa Was für ein-Welch-

Sau đây là các điểm khác biệt lớn nhất của 2 loại từ này:

Quán từ nghi vấn Welch-

 • Được dùng để hỏi về một sự lựa chọn trong một tập hợp hữu hạn đã biết trước -> Welch- = Cái nào?
 • Câu trả lời cho Welch- sử dụng quán từ xác định (der, die, das, den …)

Quán từ nghi vấn Was für ein-

 • Được dùng để hỏi về chủng loại (trong một tập hợp có thể coi như vô hạn) -> Was für ein- = Loại nào?
 • Câu trả lời cho Was für ein- sử dụng quán từ không xác định (ein, eine, einen, einem …)

Chúng ta hãy xem xét một tình huống cụ thể để hiểu rõ hơn:

Giả sử bạn đang muốn mua một cuốn sách. Bạn đi vào tiệm sách và nói với người bán hàng:

 • Ich möchte ein Buch kaufen (Tôi muốn mua một cuốn sách)

Người bán hàng sẽ hỏi lại bạn:

 • Was für ein Buch möchten Sie haben? (Bạn muốn lấy loại sách nào?)

Rõ ràng không thể dùng Welches Buch ở đây vì giữa bạn và người bán hàng chưa hề thống nhất về một tập hợp các sự lựa chọn đã được biết trước (hữu hạn). Người bán hàng chỉ có thể sử dụng Was für ein- để hỏi về chủng loại – trong một tập hợp có thể coi như vô hạn các loại sách như: Krimi (truyện trinh thám), Roman (tiểu thuyết), Thriller (truyện kinh dị), Wörterbuch (từ điển), Hörbuch (sách nói) ……

 • Ein Wörterbuch bitte! (Tôi muốn một cuốn từ điển)

Người bán hàng dẫn bạn đến giá sách từ điển. Trên giá sách có 2 loại từ điển khác nhau và quay sang hỏi bạn:

 • Welches Wörterbuch möchten Sie haben? Das Wörterbuch von Langenscheidt oder das Wörterbuch von PONS? (Bạn muốn lấy cuốn từ điển nào? Cuốn của NXB Langenscheidt hay cuốn của NXB PONS?)
 • Das Wörterbuch von Langenscheidt bitte! (Tôi lấy cuốn của NXB Langenscheidt)

Rõ ràng bây giờ giữa bạn và người bán hàng đã cùng thống nhất về một tập hợp hữu hạn các lựa chọn đã biết trước (Bao gồm chỉ 2 lựa chọn Langenscheidt hay PONS). Do đó Welch- được sử dụng để hỏi về một sự lựa chọn trong tập hợp đó.

Một tình huống khác có thể khiến bạn dễ nhầm lẫn:

Giả sử bạn đang đi gia hạn visa ở sở ngoại kiều và nhân viên ở đó yêu cầu bạn phải quay về lấy thêm một số giấy tờ tài liệu (Dokumente). Vì không biết phải về lấy thêm những loại nào, bạn hỏi:

 • Welche Dokumente werden benötigt? (Cần những tài liệu nào?)

Đây là một câu hỏi sai trong tình huống này vì giữa bạn và nhân viên sở ngoại kiều chưa thống nhất về một tập hợp hữu hạn các lựa chọn về tài liệu (có vô số các loại tài liệu).

Do đó, đây mới là câu hỏi đúng mà bạn cần hỏi trong trường hợp này:

 • Was für Dokumente werden benötigt? (Cần những loại tài liệu nào?)

Ebook Ôn thi Goethe B1 – Kỹ năng Viết và Nói dày lần lượt 172 trang và 207 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết & Nói Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Tác giả

Các bình luận

 1. Phuong Trả lời
 2. Tuấn Anh Trả lời

Bình luận của bạn