Học tiếng Đức: Konjugation der Verben – Chia động từ trong tiếng Đức (A1)

Konjugation der Verben chính là chia động từ trong tiếng Đức. Đây là phần cơ bản nhất của ngữ pháp tiếng Đức. Khi mới bắt đầu trình độ A1 gần như bạn sẽ phải học phần này đầu tiên, trước hết là chia động từ ở thì hiện tại cho các ngôi ich, du, er/sie/es (ese) và ihr (Riêng các ngôi wir, sie (họ), Sie (Ngài) luôn chia bằng cách giữ nguyên động từ nguyên mẫu nên mình sẽ lược bỏ nhìn cho đỡ dài).

Đọc thêm:

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Verbstamm là gì?

Trước khi đi vào quy tắc chia động từ trong tiếng Đức, bạn sẽ cần phải hiểu về Verbstamm.

Verbstamm đơn giản là gốc của động từ. Hầu hết động từ trong tiếng Đức đều kết thúc đuôi bằng -en (machen, kommen…) hoặc -n (wandern, erinnern..).

Khi bạn bỏ đi phần kết thúc đuôi -en/-n này, bạn sẽ nhận được gốc của động từ đó, chính là nhận được Verbstamm. Ví dụ:

 • machen có Verbstamm là mach-
 • kommen có Verbstamm là komm-
 • wandern có Verbstamm là wander-
 • erinnern có Verbstamm là erinner-

Quy tắc chia động từ trong tiếng Đức

Chúng ta sẽ dùng phần gốc động từ Verbstamm này để lắp ghép với các quy tắc tương ứng của các nhóm động từ sau đây:

Nhóm A

Bạn hãy yên tâm, hầu hết các động từ trong tiếng Đức đều thuộc nhóm dễ nhất này. Chia theo quy tắc cố định sau (quy tắc e/st/t – tương ứng với lần lượt các ngôi Ich/du/ese+ihr)

 • Ich -> Verbstamm + e: mach-e, komm-e
 • Du -> Verbstamm + st: mach-st, komm-st
 • Ese/ihr -> Verbstamm + t: mach-t, komm-t

Trong nhóm A này lại có 2 nhóm nhỏ có một chút đặc biệt

Nhóm A.1

Những động từ có Verbstamm kết thúc bằng -s (reis-en), (heiß-en), -z (sitz-en)

Vẫn áp dụng quy tắc e/st/t, nhưng chỉ sửa -st của ngôi du thành t. Do đó, với lần lượt các ngôi Ich/du/ese+ihr, quy tắc biến đổi từ e/st/t thành e/t/t (Bỏ s của -st)

 • Ich -> Verbstamm + e: reis-e, heiß-e, sitz-e
 • Du -> Verbstamm + t: reis-t, heiß-t, sitz-t
 • Ese/ihr -> Verbstamm + t: reis-t, heiß-t, sitz-t

Nhóm A.2

Những động từ có Verbstamm kết thúc bằng -t (arbeit-en), hay -d (bad-en), -chn (zeichn-en), -dn (ordn-en ), -fn (öffn-en), -gn (begegn-en), -tm (atm-en)

Vẫn áp dụng quy tắc e/st/t, nhưng thêm e vào 2 cách chia duese/ihr. Do đó, với lần lượt các ngôi Ich/du/ese+ihr, quy tắc biến đổi từ e/st/t thành e/est/et (Thêm e vào trước st, thêm e vào trước t)

 • Ich -> Verbstamm + e: arbeit-e, bad-e, zeichn-e
 • Du -> Verbstamm + est: arbeit-est, bad-est, zeichn-est
 • Ese/ihr -> Verbstamm + et: arbeit-et, bad-et, zeichn-et

Nhóm B

Ở trên, bạn có nhận thấy điểm chung của Nhóm A là gì không?

Tuy quy tắc e/st/t bị biến đổi thành vài dạng khác nhau như e/est/et hay e/t/t nhưng điểm chung của chúng là: Nguyên âm gốc trong Verbstamm không hề bị biến đổi.

Bạn hãy để ý: machen -> mache/machst/macht: Nguyên âm a trong Verbstamm mach- vẫn được giữ nguyên khi ta chia động từ.

Còn nhóm B thì sẽ ngược lại, nguyên âm gốc trong Verbstamm sẽ bị biến đổi khi ta chia động từ.

Trong nhóm B này mình chia ra 2 nhóm nhỏ:

Nhóm B.1

Một số động từ (không phải tất cả) mà Verbstamm của nó có chứa a hoặc e (schlaf-en, seh-en, geb-en, lauf-en, nehm-en…) sẽ biến đổi nguyên âm khi chia ở ngôi du và er/sie/es (a biến thành ä, e biến thành ie hoặc i).

Lưu ý ở ngôi ich và ngôi ihr, nguyên âm không biến đổi.

Quy tắc e/st/t vẫn giữ nguyên:

 • Ich -> Verbstamm + e: schlaf-e, seh-e, geb-e
 • Du -> Verbstamm + st: schläf-st, sieh-st, gib-st
 • Ese -> Verbstamm + t: schläf-t, sieh-t, gib-t
 • Ihr -> Verbstamm + t: schlaf-t, seh-t, geb-t

Ví dụ đối với động từ schlaf-en:

 • Với ngôi du nếu chúng ta chia là schlafst -> Sai, phải biến đổi a thành ä -> schläf-st.
 • Với ngôi er/sie/es, nếu chúng ta chia là schlaft -> Sai, phải biến đổi a thành ä -> schläft.
 • Với ngôi ihr, nếu chúng ta chia là schlaft -> Đúng

Nhóm B.2

Nhóm này thì hoàn toàn không có quy tắc nào cả. Không những cả nguyên âm gốc trong Verbstamm bị biến đổi, mà quy tắc chung e/st/t cũng không còn.

Nhưng chỉ có tổng cộng 10 động từ sau đây, bạn hãy cố gắng học thuộc nhé.

 • Các trợ động từ (Hilfsverben): sein, haben, werden
 • Các động từ khuyết thiếu Modalverben: wollen, sollen, müssen, können, dürfen, mögen
 • Động từ đặc biệt: wissen

Chia động từ trong tiếng Đức

Khóa học offline Ôn thi A1 theo cách hiệu quả tại Hà Nội kéo dài trong 3 tuần liên tục với 15 buổi nhằm xây dựng một sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Start Deutsch 1 được tổ chức tại viện Goethe.

Ebook Ôn thi tiếng Đức B1 – Kỹ năng Viết dày 172 trang, cung cấp những lưu ý và gợi ý quan trọng khi làm bài thi Viết Goethe B1. Đi kèm là 20 đề mẫu kèm lời giải cụ thể.

Sách Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu Version 2.0 dày 531 trang in màu 100%. Nội dung của sách bao gồm toàn bộ ngữ pháp tiếng Đức từ A1 đến C1 được sắp xếp theo 45 chương từ dễ đến khó.

Sách 3000 từ vựng tiếng Đức thông dụng dày 400 trang in màu 100% cung cấp 3000 từ vựng quan trọng và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như thường xuyên xuất hiện trong các giáo trình dạy và học tiếng Đức.

Sách Bài tập Ngữ pháp tiếng Đức theo cách dễ hiểu dày 312 trang in màu 100%. Cuốn sách giúp bạn luyện tập thành thạo các dạng bài tập ngữ pháp tiếng Đức từ trình độ A1 đến C1.

Sách Ôn thi tiếng Đức theo cách hiệu quả – A1 dày 400 trang in trên giấy couché. Sách giúp người học vượt qua kỳ thi A1 bằng những hướng dẫn về cách giải đề thi một cách tỉ mỉ cũng như giúp rèn luyện tư duy làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Tác giả

Các bình luận

 1. Phạm tống minh huyền Trả lời
  • Huyen Nguyen
 2. Phạm tống minh huyền Trả lời
 3. Ly Dung Trả lời
 4. Thùy Linh Trả lời
  • Thùy Linh
 5. Smith Trả lời
 6. Hạnh Trả lời
 7. Nhu Y Trả lời
 8. PHAN MANH HIEP Trả lời
 9. Hoàn Trả lời
 10. Hà Nhung Trả lời
 11. cương Trả lời
 12. cương Trả lời
  • Chu Quỳnhhh
 13. Vân Nguyễn Trả lời
  • Van
 14. Nguyên Trả lời
 15. Tam Bui Trả lời
 16. AERI EXO Trả lời
 17. Nhung Trả lời
 18. Hangle Trả lời
 19. Quân Hoàng Trả lời
 20. N.Huy.Nguyễn Trả lời
 21. yuukanda0705 Trả lời
  • yuukanda0705
 22. Bình Trả lời
 23. Le Than Trả lời
 24. Minh Ngọc Trả lời
 25. long nguyen Trả lời
 26. Mai Hiếu Trả lời
 27. Luu Hieu Trả lời
 28. Nguyễn Thu Thảo Trả lời
 29. Phùng Hương Giang Trả lời
 30. Vuong Huong Trả lời
 31. Tùng Trả lời
 32. Hậu Trả lời
 33. Hương Vũ đi tìm tương lai Trả lời
 34. Diệu Nguyệt Trả lời
 35. Hoang Anh Trả lời

Bình luận của bạn